Amnion (foetus`membrane) / oil, acrylic, enamel, mirror / 100 x 100 cm

 

amnion