…. till ljudkonstnärerna i regionen:

ett förslag för att vi skall lära känna varandra och få veta vilka som är aktiva i regionen: Vi kör ett  EXQUISITE CORPSE , dvs. gör en ljudkedja. Går till så att någon (det kunde vara jag) tar fram ett klang- eller musikstycke, max 3 minuter, skickar det till någon som hon/han känner. denne person får i sin tur bearbeta, tolka detta stycke efter eget val, skickar sedan … osv. – ni förstår idén, ljudstafetten. man skall ha begränsat tid på sig (2 veckor), kedjan får inte brytas. i slutet samlas materialet hos den som har börjat ( t.ex.), man kan sätta en gräns när det gäller antalet deltagare, göra upp i förväg ( lista av deltagare) eller hålla det hemligt för att öka spänningen.
uploads etc kan sker via dropbox, dock får ingen veta vad som har hänt med det egna bidraget förrän slutet. Sedan kan resultatet på lämplig sätt läggas ut på ett slags virtuellt galleri.
Erbjuder mig att dra igång.
Tack för synpunkter – det behövs stöd för en sådan sak :

wolfgang(at)podalida(dot)com

Detta förslag är även publicerat på  RÖST  / facebook.