Lennart Sjögren / Anteckningar om bilder / 2008 / Karin Almlöfs förlag