Archives for the month of: January, 2012

…. till ljudkonstnärerna i regionen:

ett förslag för att vi skall lära känna varandra och få veta vilka som är aktiva i regionen: Vi kör ett  EXQUISITE CORPSE , dvs. gör en ljudkedja. Går till så att någon (det kunde vara jag) tar fram ett klang- eller musikstycke, max 3 minuter, skickar det till någon som hon/han känner. denne person får i sin tur bearbeta, tolka detta stycke efter eget val, skickar sedan … osv. – ni förstår idén, ljudstafetten. man skall ha begränsat tid på sig (2 veckor), kedjan får inte brytas. i slutet samlas materialet hos den som har börjat ( t.ex.), man kan sätta en gräns när det gäller antalet deltagare, göra upp i förväg ( lista av deltagare) eller hålla det hemligt för att öka spänningen.
uploads etc kan sker via dropbox, dock får ingen veta vad som har hänt med det egna bidraget förrän slutet. Sedan kan resultatet på lämplig sätt läggas ut på ett slags virtuellt galleri.
Erbjuder mig att dra igång.
Tack för synpunkter – det behövs stöd för en sådan sak :

wolfgang(at)podalida(dot)com

Detta förslag är även publicerat på  RÖST  / facebook.

 

A new text about Podalida ( so far in Swedish only ) :  go to podalida.com – then click the icon below …

 5:00

You can admire Paris, get impressed by New York, feel comfortable with Berlin but Kolkata will absolutely take influence on the rest of your life ( back from Kolkata since a week ).

picture from Google maps

Ljud och tystnad. Vi bjuder på ljudkonst, filmljud, ambient music, tonsatt dikt mm. Ljud på olika sätt, skapat av elever och proffs.

Medverkande: Magnus Alexanderson, Wolfgang Peter Menzel, Fredrik Johansson, Per Arvidsson, Daniel Hertel, Sammy Dahlman, Anna Björn, Andréa Larzon, Olle Borg, Nick Selman, Jakob Arvidsson, Jenny Boquist, Ludvig Kyndel.

Knaster finns på facebook

OUT OF SILENCE – sound reflections on Samuel Beckett´s work is part of “Being honeyed” at Soma/Waterford, Ireland.  OUT OF SILENCE, a really blended sound collection with  many international artists about this theme on a double CD ( John Duncan, Sarah Boothroyd, Wolfgang Peter Menzel, Merran Laginestra, Antanas Kučinskas, Leo Bettinelli, Charlie Williams, Philip Julian, Jefferson Boss, Pedro Lopez, Robin Parmar, Richard Carr, Marc Egea, Ola Ståhl, Seth Guy). The pieces on this double CD are now presented in this sound exhibition. Don´t miss it.